Проследяващ номер Местонахождение Статус Дата Продукт
Въведете в празното поле проследяващия номер на пратката, който съдържа:
За международни пратки:
13 символа: Първа буква R,С, Е или V, следва втора буква от A до Z, следват девет цифри, следват две букви с кода на държавата, от която е изпратена пратката. Например: RH054250664CN, CP004152151BG, EC610548787UA, VV015975882ES.
За вътрешни пратки:
Буквено-цифрова комбинация от тринадесет символа. Номерът започва с букви PS.
На проследяване подлежат и пратки Ейвън.
REST API